juuli 1, 2022

EVI ja Tallinna Ülikooli Fulbrighti Programmi koostööprojekt jõudis finišisirgele

Vasakult paremale: Rebeka Kalam, Rüüt Kaljula, dr Matthew D. Johnson ja Frank Jüris. 20 juuni, RKK.
Vasakult paremale: Rebeka Kalam, Rüüt Kaljula, dr Matthew D. Johnson ja Frank Jüris. 20 juuni, RKK.

Fulbrighti stipendiumiprogrammi “Kerksust kasvatades Hiina mõjujõu vastu” eesmärgiks on teadurite teadustööks hädatarviliku oskuspagasi täiendamine, arendades ühtlasi ka teadurite haldussuutlikkust ulatuslike uurimistööde elluviimisel. Projekti aktiivne faas on tänaseks lõppenud, ent lõppraport on veel koostamisel.

Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) ja Tallinna Ülikooli Fulbrighti programmi ühisprojekti fookusteemaks on Hiina taristulised ambitsioonid Balti regioonis. Programmi mentoriks on dr Matthew D. Johnson ning ettevõtmist toetab USA välisministeeriumi Fulbrighti Spetsialisti Programm. EVI teadur Frank Jürise juhendamisel arendati Rebeka Kalami ja Rüüt Kaljula teadusvõimekust, uurides Hiina taristuprojektide tausta ning analüüsides nende välispoliitilist efekti ja mõju rahvuslikule julgeolekule.

Programmi üheks osaks oli Tallinna Ülikoolis dr Johnsoni Hiina-teemaline tutvustav loeng. Eesmärgiks kutsuda tudengeid õppima Hiina uurimisvaldkonda. Lisaks korraldas EVI Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses (RKK) ümarlauaarutelu Hiina ja Venemaa omavahelistest suhetest — “Hiina, Venemaa ja uus külm sõda?” Kutsetega vestluse osavõtjate ringi kuulusid poliitikakujundajad, teadurid, julgeoleku- ja välispoliitika eksperdid ning ajakirjanikud.

“Oleme tänulikud võimaluse eest, et saime võõrustada dr Johnsoni, kelle teadmised ja kogemus andsid projektile väga palju. Eriline tänu läheb ka nooremteaduritele” sõnas RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Frank Jüris.

 

Osalejad:

Dr Matthew D. Johnson on Hiina eliidi poliitika, strateegilise mõtlemise, propaganda ning mõjutusvaldkonna asjatundja. Dr Johnson on Hooveri Instituudi külalisteadur, millega seob teda Hiina ülemaailmne kõva jõu programm. Varasemalt on dr Johnson õpetanud Oxfordi Ülikoolis Hiina ajalugu ja poliitteadust. Ta on olnud seotud Oxfordi Hiina Keskusega ja programmiga Hiina sõda Jaapaniga. Ta on omandanud sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi Harvardi Ülikoolis ning ajaloo doktorikraadi California Ülikool San Diegos. Matthew on olnud USA Fulbrighti teadur, Ameerika Ühendriikide-Hiina suhete riikliku komitee liige ja Malaisia-Ameerika haridusvahetuse komisjoni juhatuse liige.

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Frank Jüris keskendub oma uurimistöös Hiina sise- ja välispoliitikale, ELi ja Hiina ning Hiina ja Venemaa suhetele. Jüris on õppinud Eestis ja Taiwanis ning pidanud loenguid Tartu ja Tallinna Ülikoolis. Oma viimastes EVI ja Sinopsise publikatsioonides on ta heitnud valgust Hiina mõjutustegevusele, mis hõlmab Arktika infrastruktuuriprojekte ja Eesti poliitikat.

Rebeka Kalam on Tallinna Ülikooli tudeng, kes huvitub Hiina välispoliitikast ja Hiina mõjust Balti regioonile. Kalamil on bakalaureusekraad Aasia teadustes. Samas valdkonnas jätkab ta õpinguid ka magistriastmes. Oma uurimistöös keskendub Kalam Hiina küberdiplomaatiale ning kübernatsionalismile. Ta on õppinud mandariini hiina keelt Riiklikus Taiwani Pedagoogikaülikoolis (NTNU).

Rüüt Kaljulal on bakalaureusekraad finantsjuhtimises ning ta on õppinud ärirahandust magistriõppes. Kaljula on elanud kolm aastat Taiwanis, kus ta õppis Taiwani Riiklikus Teadus- ja Tehnikaülikoolis (NTUST) magistriastmes ärijuhtimist ning Riiklikus Taiwani Pedagoogikaülikoolis (NTNU) mandariini hiina keelt. Lisaks mandariini hiina keelele oskab Rüüt rääkida ka korea keeles. Varem on ta töötanud Swedbankis analüütiku ja tõlkijana. Rüüt on juba üle kümne aasta tundnud suurt huvi Ida-Aasia poliitiliste, julgeoleku- ja majandusarengute vastu.

Kategooriates: Uudised