november 15, 2023

Euroopa Välissuhete Nõukogu küsitlus: maailmakorra tuleviku teemal on riikide vahel suured erinevused

Bideni ja Xi kohtumise eel korraldatud ülemaailmne küsitlus näitlikustab, kui suured on riikidevahelised erinevused suhtumises tulevasse maailmakorda, Hiinasse, Läände ja Ukraina toetamisse.

Euroopa ja Lähis-Ida konfliktide ning Joe Bideni ja Xi Jinpingi omavahelise kohtumise taustal on Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) koostöös Oxfordi Ülikooli projektiga “Euroopa muutuvas maailmas” läbi viinud uue, mitmeid riike hõlmava ülemaailmse küsitlusuuringu. Tulemused näitavad, et geopoliitilised liitlassuhted muutuvad üha killustatumaks ja keerulisemaks. Seejuures ei vasta need enam maailma sündmusi käsitlevates aruteludes riikidele omistatud bipolaarsele raamistikule ega positsioneerimisele. Küsitlus näitab, et Euroopat ja Ameerika Ühendriike peetakse ülemaailmselt atraktiivsemaks ja austusväärsemaid väärtusi omavaks võrreldes Hiina ja Venemaaga, ent see arusaam ei pruugi väljendud poliitilises joondumises. Tulemused viitavad sellele, et oleme sisenenud “à la carte” maailma, kus riigid kombineerivad oma partnereid erinevates küsimustes, mitte ei pühendu lihtsalt ühele või teisele poolele.

ECFRi uuringuraport “Elu à la carte maailmas: Mida poliitikakujundajad peaksid õppima ülemaailmsest avalikust arvamusest?” on koostatud välispoliitika ekspertide poolt — Timothy Garton Ash, Ivan Krastev ja Mark Leonard. See tugineb Gallup International Association uuringuandmetele Ameerika Ühendriikidest, Hiinast, Indiast, Venemaalt, Türgist, Brasiiliast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Saudi Araabiast, Indoneesiast ning Lõuna-Koreast. Samuti pärinevad andmed Datapraxis, YouGov ja Norstat küsitlustest 11 Euroopa riigis. Analüüsist selgub, et kuigi Lääne pehme jõud (mille all mõistetakse nii eluviisi kui ka väärtuste atraktiivsust) on endiselt ülemaailmselt populaarne, siis vastajad on lõhestunud teistes Läänega suhtlemise valdkondades, sh eriti kaubanduse ja Hiina majandusliku kohaloleku küsimuses nende koduriigis.

Loe rohkem (inglise keeles): https://ecfr.eu/publication/living-in-an-a-la-carte-world-what-european-policymakers-should-learn-from-global-public-opinion/ 

Küsitlus ja analüüs valmisid ECFRi ja Oxfordi Ülikooli Püha Antoniuse Kolledži Dahrendorfi programmi projekti “Euroopa muutuvas maailmas” koostööna. ECFR tegi selle projekti raames koostööd Calouste Gulbenkian Foundationi, Think Tank Europa, Šveitsi Föderaalse Välisteenistuse ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega.

Kategooriates: Uudised