august 11, 2010

Erik Männik liitus Kaitseuuringute Keskusega

Vanemteadur Erik Männiku ülesandeks Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses on analüüsida Eesti Vabariigi osalusel toimuvaid ja toimuma hakkavaid rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone, hinnata viimaste arengusuundi ning operatsioonide kulgu mõjutavaid tegureid.

Vanemteadur Erik Männiku ülesandeks Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses on analüüsida Eesti Vabariigi osalusel toimuvaid ja toimuma hakkavaid rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone, hinnata viimaste arengusuundi ning operatsioonide kulgu mõjutavaid tegureid.

11.08.2010

Vanemteadur Erik Männiku ülesandeks Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses on analüüsida Eesti Vabariigi osalusel toimuvaid ja toimuma hakkavaid rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone, hinnata viimaste arengusuundi ning operatsioonide kulgu mõjutavaid tegureid.

Erik Männik on varem töötanud Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumis, kaitsnud 2005. aastal doktorikraadi rahvusvaheliste suhete vallas Manchester Metropolitan University’s Suurbritannias ning töötanud aastail 2005-2010 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste strateegia õppetooli juhatajana. Alates 2007. aastast on Erik Männik olnud Balti Kaitsekolledži külalisprofessor.

Erik Männik on avaldanud kirjutisi kaasaja julgeolekuprobleemide ning sõjaliste konfliktide, terrorismi, Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning väikeriikide riigikaitse ja julgeoleku teemadel. Tema juhendamisel on kaitstud magistritöid, mis on käsitlenud kaasegseid konflikte ja neist saadud õppetundide omandamist, sõjanduse privatiseerumist ning strateegilist üllatust sõjakunstis.

Erik Männik on sündinud 14. jaanuaril 1967. aastal

Kategooriates: Sündmused

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar