november 8, 2007

Eesti mõttekojas sündis raport kaitsealase abi andmisest

8.11.2007 Täna Stockholmis lõppenud Põhja- ja Baltimaade kaitseministrite kohtumisel arutati Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) ja Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri (FOI)  poolt

8.11.2007
Täna Stockholmis lõppenud Põhja- ja Baltimaade kaitseministrite kohtumisel arutati Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) ja Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri (FOI)  poolt valminud ühisraportis välja toodud ettepanekuid siirdedemokraatiatele antava kaitse- ja julgeolekualase abi paremaks koordineerimiseks.
Spetsiaalselt kaitseministrite kohtumiseks kirjutatud raporti eesmärgiks oli anda ülevaade  siirdedemokraatiatele – nagu Lääne-Balkan, Ukraina ja  Kaukaasia – suunatud Põhjala ja Balti kaitsealase abi projektidest, leida kattuvad valdkonnad ning luua võimalusi koostöö paremaks koordineerimiseks.
RKK ja FOI teadurid Riina Kaljurand ja Karlis Neretnieks nendivad oma kirjatöös, et julgeolekualase reformiabi efektiivsust pärsib koordineerimatus: abiandjaid on palju, tegevusi dubleeritakse ning puuduvad tõhusad mehhanismid, mis aitaksid  hinnata konkreetsete projektide tulemuslikkust või mõju.
Põhja-Balti tihedam ja koordineeritum koostöö reformikogemuse jagamisel aitaks ressursse efektiivsemalt kasutada, dubleerimist vältida ning ühtlustada ja võimendada regiooni kui terviku sõnumit nii sihtriikides kui rahvusvahelisel tasandil, ELis ja NATOs.
Autorid esitavad konkreetseid ettepanekuid olemasolevate koostööstruktuuride tõhusamaks kasutamiseks; väga oluliseks peavad nad ka Balti Kaitsekolledži arendamist peamiseks  julgeolekusektori reformi teemaliseks kompetentsikeskuseks Põhja-Balti regioonis.
Antud raporti näol on tegu RKK esimese suurema uurimistööga, mille esitlus ja detailsem arutelu toimuvad 4. detsembril Keskuse ruumides. Raportiga on võimalik tutvuda siin Security Sector Reform: A Nordic – Baltic agenda, Riina Kaljuranna kommentaare saab lugeda ka Kaitseuuringute Keskuse ajaveebist aadressil blog.icds.ee.
Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses töötab hetkel 13 inimest, neist 8 teadurit.
Lisainfot jagab Riina Kaljurand telefonil 5121762.

Kategooriates: Uudised

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar