august 16, 2021

Avalik konkurss RKK Eesti Välispoliitika Instituudi teaduri kohale

Otsime tööle teadurit, kelle uurimissuunaks on Euroopa Liidu ja/või Eesti vaatest oluliste Euroopa riikide välis- ja julgeolekupoliitika. Pakume omalt poolt motiveerivat töökeskkonda, paindlikku tööaega, iseseisvat ja vaheldusrikast tööd ning võimalusi enesearendamiseks.

Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK; International Centre for Defence and Security) on Läänemere regiooni juhtiv välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi analüüsiv mõttekoda, mille eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemidest.

RKK koosseisu kuulub autonoomse uurimisüksusena Eesti Välispoliitika Instituut (EVI; Estonian Foreign Policy Institute). EVI missioon on aidata kaasa rahvusvaheliste suhete paremale ja sügavamale mõistmisele Eestis ning Eesti välispoliitika paremale mõistmisele maailmas. Selle sihi saavutamiseks teostab EVI uuringuid ning pakub foorumit pädevateks aruteludeks ja analüüsideks.

EVI teadurite ülesandeiks on teostada uuringuid, mida saab kasutada välispoliitiliste otsuste langetamisel, esineda rahvusvahelistel foorumitel, pakkuda kommentaare ajakirjandusele, korraldada loenguid, seminare ja konverentse ning osaleda rahvusvaheliste uurimisinstituutide võrgustikes ja projektides. EVI teeb tihedat koostööd valitsusasutuste, ülikoolide ja uurimisasutustega Eestis ja välismaal.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • akadeemiline kõrgharidus, eelistatult magistri- või doktorikraad
  • Euroopa Liidu ja/või Eesti vaatest oluliste Euroopa riikide välispoliitika alane ekspertiis
  • väga hea välis- ja julgeolekupoliitika alane analüüsivõime
  • väga hea eneseväljendus- ja esinemisoskus
  • väga hea inglise keele oskus

Kandidaatidel palume esitada:

  • motiveeritud avaldus
  • elulookirjeldus
  • tunnistuse või diplomi koopia kõrghariduse kohta

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20. septembriks 2021 e-posti aadressil konkurss@icds.ee.

Lisainfo e-posti aadressil konkurss@icds.ee.

 

 

 

 

Kategooriates: Uudised