Nele Loorents

Teadur

Nele Loorents liitus Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega 2023. aasta detsembris. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on NATO ja USA julgeoleku- ja kaitsepoliitika, atlandiülesed suhted ja Balti regiooni heidutus- ja kaitsehoiak.

Enne RKK-ga liitumist töötas Nele Loorents Eesti Kaitseministeeriumis (2000-2023) kattes laia spektrit ametikohti nii kaitseinvesteeringute, -poliitika kui ka planeerimisega seonduvates valdkondades. Tema viimatisteks positsioonideks olid vahemikus 2017-2021 kaitsepoliitika nõunik NATO Eesti esinduses, kus tema peamiseks vastutusalaks oli NATO võimeplaneerimise ja tuumaheidutusega seonduv ja 2021-2023 kaitsenõuniku positsioon Ameerika Ühendriikide Washingtoni Eesti saatkonnas, kus tema fookuses olid Eesti – Ameerika Ühendriikide kahepoolsed suhted mh heidutus- ja kaitsehoiak, liitlaste kohalolu, julgeolekuabi.

Nele Loorentsil on magristrikraad rahvusvahelises julgeolekupoliitikas ja strateegias, mille ta omandas Londoni King’s Colleges. Lisaks on ta läbinud Royal College of Defence Studies-i kõrgetasemelise kursuse (2013-2014). Loorents on õppinud ka Tartu ja Tallinna ülikoolides ning tal on teadusmagister geoökoloogias.

Autori artiklid