detsember 16, 2022

Eesti Välispoliitika Instituut saab osaks Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest

Eesti Välispoliitika Instituut (EVI) ühines Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega (RKK) 2017. aastal ja on alates sellest ajast tegutsenud RKK koosseisu kuuluva autonoomse üksusena. Viie aastaga on EVI-st kasvanud tugev uurimis- ja analüüsiüksus, mis tegeleb oluliste Eestit mõjutavate välis- ja julgeolekupoliitika teemadega ning teeb koostööd paljude Euroopa ja Põhja-Ameerika mõttekodadega. Instituudi tugevnemist on suuresti toetanud RKK haldus- ja intellektuaalne raamistik.

Alates 2023. aasta jaanuarist on EVI täielikult lõimitud RKK struktuuri ja kogu tema tegevus jätkub RKK välispoliitika programmi nime all. See teeb meie organisatsiooni ja kommunikatsiooni terviklikumaks ning aitab veelgi paremini nähtavale tuua meie teadurite välispoliitikauuringuid Venemaa, Hiina, ELi välis- ja julgeolekupoliitika ning Atlandi-üleste suhete vallas. Viimastel aastatel on EVI üksus teinud viljakat koostööd RKK julgeoleku- ja kaitseprogrammiga ning soovime edaspidi saavutada veelgi tihedamat sünergiat.

Ümberkorraldus tugevdab RKK-d kui Baltimaade juhtivat kaitse, julgeoleku ja välispoliitika mõttekoda.

Alates 2018. aastast EVI direktori ametit pidanud Kristi Raik asub RKK asedirektori ja välispoliitika programmi juhi kohale. Kõik EVI teadurid jätkavad RKK teaduritena.

Kristi Raik, RKK asedirektor ja välispoliitika programmi juht: „Viimase viie aasta jooksul tehtud tööle tuginedes püüan edaspidi veelgi tugevdada RKK-s Eesti jaoks oluliste välispoliitiliste teemade uurimist. See on eriti oluline praegu, mil Euroopas on rahutud ajad ja rahvusvaheline huvi Eesti Euroopa julgeoleku alaste teadmiste vastu on suurem kui kunagi varem. Struktuurimuudatusega saab meie töö tõhusamaks ja nähtavamaks.“

Indrek Kannik, RKK direktor: „RKK ja EVI juriidilisest ühinemisest on möödas viis aastat. Selle ajaga on Kristi Raik üles ehitanud väga tugeva välispoliitika uurimise meeskonna. Samuti on rõõm tõdeda, et selle aja jooksul on RKK ja EVI vahelt piirjooned kadunud, erinevates projektides osalevad koos nii RKK kui EVI teadurid. Sellest tulenevalt otsustasime ühinemisprotsessi nüüd lõpuni viia, sest usume, et see muudab me töö senisest veel efektiivsemaks.”

Kategooriates: Uudised