Poliitika, poliitilised süsteemid ja valitsemine

Poola: kas demokraatia sureb?

Aprillis linastus üle Poola must komöödia „Nägu“, milles suhteliselt selgelt kritiseeritakse kiriku võimu Poola ühiskonnas ja ilmekalt kujundatakse väikelinnade ja külade Poolat, nö „Poolat B“.

Loe rohkem

Hoiatus Ameerika Ühendriikidest

Kaks Harvardi professorit, Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt on kirjutanud äärmiselt huvipakkuva raamatu „How Democracies Die“ ehk siis tegemist on katsega näidata, kuidas kaovad demokraatiad ja asemele tulevad autokraatiad.

Loe rohkem

Enesemääramisest, territoriaalsest terviklikkusest ja referendumist

Kaks piirkonda on viimaste nädalate jooksul otsustanud rahvahääletusel kinnitada soovi iseseisvuda. Need on osad ajaloolisest Katalooniast ja Kurdistanist. Enesemääramise kontekstis on „osa“ oluline rõhutada, kuna ca poolt katalaanide ja 4/5 kurdide ajaloolisest asualast see ei hõlmanud. Ent rahvahääletused läbi viidi ja enamik seal osalenutest otsustas emamaast eraldumise kasuks, kuidas sellesse mujal ka ei suhtutaks.

Loe rohkem

Väärtuste konfliktist Kataloonias

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on lõpuks jõudnud Euroopa meediapilti. Paradoksaalsel kombel on selleks kõige vähem kasu olnud Kataloonia valitsuse poolt aastate jooksul panustatud rahast, kõige rohkem aga Hispaania seaduste ignoreerimisest. Igatahes on Kataloonia lõpuks saavutanud selle, mida on kaua soovinud – rahvusvahelise tähelepanu.

Loe rohkem