Põhja-Balti regioon

Baltikumi, Põhjala ja USA koostöö demokraatlike muutuste kaasatoomiseks

Pärast 20 aasta möödumist Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest torkab Põhjala-Baltikumi piirkond Euroopas silma oma edukuse poolest. 1990. aastate alguses paljude poolt võimalike pingeallikatena käsitatud Balti riigid on kujunenud stabiilseteks demokraatlikeks riikideks, mis on leidnud endale kindla koha Lääne institutsioonides. Piiride avamine ning inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumine on kasu toonud kogu piirkonnale, mis on tänu ettenägelike ja õigeaegsete, mõnel juhul isegi radikaalsete meetmete rakendamisele 2008.–2009. aasta majanduskriisi järel muutunud Euroopas selleks ülemäärasest valitsemissektori võlast koormamata paigaks, kus majandus hoogsalt kasvab.

Loe rohkem

Põhjamaade kaitsekoostöö uues kuues

2007. aastal valmis Rootsi ja Norra eestvedamisel raport kaitsekoostöö võimalustes. Soome meedias esmalt tõstatatud süüdistused, justkui oleks Soome sellest Põhjamaade ühisinitsiatiivist välja jäetud, olid siiski asjata, sest raporti tulemustega ühines ka Soome.

Loe rohkem

Sõda miinus Stalin

Moskvas töötatud aastate jooksul – ja aeg-ajalt hiljemgi – olen ikka sattunud Venemaa poliitikutega ajaloo üle vaidlema. Võtmeküsimuseks teadagi see, kas Eesti okupeeriti või mitte. Ning sageli on juhtunud, et vestluse edenedes tuleb teine pool lõpuks lagedale väitega, et «mitte meie ei okupeerinud teid, vaid bolševikud okupeerisid meid mõlemaid. Nad tegid vene rahvale rohkemgi kahju kui kõigile teistele. Me oleme saatusekaaslased, nii et ärge teie meid süüdistage!»

Loe rohkem