Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO)

Poola – üha tähtsam liitlane NATO idatiiva kaitsel

2016. aastal toimunud NATO tippkohtumisel Varssavis vastu võetud otsust suurendada Balti riikides ja Poolas liitlaste kohalolekut peeti Poolas ülimalt oluliseks. Kaitseminister Antoni Macierewicz rõhutas, et see otsus on ajaloolise tähtsusega ning jääb alla üksnes otsusele Poola NATO liikmeks võtta. 2017. aasta jaanuaris hakkasid NATO idatiiva tugevdamise kava täitmise raames Lääne-Poolas asuvasse Zagani sõjaväebaasi saabuma USA tankid ja üksused.

Loe rohkem

Kui mõned NATO liitlased peaksid eelistama Venemaad: vaade Lätist

Hiljutisel WIN/Gallup Internationali küstilussel selgus, et nelja NATO liikmesriigi, nimelt Bulgaaria, Kreeka, Sloveenia ja Türgi vastajad eelistaksid sõjalise ohu korral oma liitlasena pigem Venemaad. Ehkki sellist tulemust ei saa pidada ei täiesti üllatavaks ega ka üldisemalt laiendatavaks, väärib see ometi tähelepanemist meenutusena, et nii tihti kõlavatesse kinnitustesse NATO ühtsusest tuleb suhtuda teatava ettevaatusega.

Loe rohkem

Strateegilise tasakaalu tugevdamine Läänemere piirkonnas

Viimasel kümnendil on kujunenud uus reaalsus, mis on põhjalikult halvendanud Euro-Atlandi ruumi julgeolekuolukorda. Venemaa järgib aina agressiivsemat läänevastast revisionistlikku poliitikat ning on kerkinud taas otseseks ja avalikuks ohuks NATOle. See käib eriti alliansi idatiiva, sealhulgas Balti riikide ja Poola kohta. NATO tervikuna on Venemaast üüratult tugevam sõjaliselt ja eriti majanduslikult. Kuid Läänemere piirkondlikus kontekstis on pilt sootuks teistsugune ilmselge tavajõudude tasakaalu puudumise ning mõningate Venemaa arvates talle eriti geograafiliselt ja ajaliselt eeliseid andvate tingimuste tõttu.

Loe rohkem

Nimble Titan 2016 planeerimisfaasi üritus

31. augustist 4. septembrini osales RKK teadur Tomas Jermalavičius Eesti meeskonna koosseisus USA algatusel korraldatava raketitõrjeeksperimendi Nimble Titan 2016 planeerimisfaasi üritusel, mille organiseerisid Hollandis Soesterbergis Hollandi kaitseministeerium ja Hollandi Rakendusuuringute Organisatsioon (TNO).

Loe rohkem