Küberjulgeolek

Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär, pidas ettekande RKKs

7. juunil esines RKKs suursaadik Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär uute ohtude küsimuses. Ta kõneles NATO tegevusest uute ohtude vastu Varssavi tippkohutumise valguses keskendudes energiajulgeolekule, maharelvastumisele, keemiliste-, bioloogiliste-, radioloogiliste-, ja tuumamaterjalidega seotud ohule, terrorismivastasele tegevusele ja küberkaitsele.

Loe rohkem

Kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents küberjulgeoleku küsimustes toob Tallinnas kokku Euroopa tippasjatundjad

Selle aasta juunis esitab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Frederica Mogherini Euroopa Ülemkogule ühenduse globaalstrateegia välispoliitika- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus korraldab 3.-4. veebruaril rahvusvahelise konverentsi strateegia küberjulgeolekuga seotud teemadel, eesmärgiga kaasata protsessi laiem üldsus, sealhulgas teadlased ja erasektori esindajad. Pärast konverentsi esitatakse üritusel toimunud arutelude põhjal ettepanekud strateegia kohta ELi välisteenistusele. Eestil on konverentsiga ainulaadne võimalus tõsta küberjulgeolek ELi strateegilises mõtlemises esile ja esitada oma ettepanekud ühenduse pikaajalisi sihte seadvasse dokumenti.

Loe rohkem

Hübriidsõja väljakutsed

Venemaa sissetung Ukrainasse on ajendanud taas mõtlema traditsiooniliste geopoliitiliste normide ja sõjalise taktika tähenduse peale. Sel põhjusel korraldas RKK asjatundjate arutelu, et heita valgust viimastele sündmustele, eriti aga sellele, kuidas Venemaa kasutab hübriidsõda. Käesolev analüüs tuginebki suurel määral mainitud asjatundjate arutelule.

Loe rohkem

Küberjulgeoleku parandamine: NATO ja EL

Elutähtis taristu ja olulised teenused, millest sõltub tänapäeva majanduselu, tuginevad järjest rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT). Suurem osa ülemaailmseid, Atlandi-üleseid ja piirkondlikke rahvusvahelisi organisatsioone (ÜRO, NATO, EL, G8, OSCE, OECD, ITU, ICANN, AL, ASEAN, OAS jt) on rakendanud eeskirju ja vahendeid tegelemaks aina keerukamaks muutuvate küberrünnakutega elutähtsa taristu ja teenuste vastu. Käesolevas analüüsis võrreldakse NATO ja ELi lähenemist küberjulgeolekule.

Loe rohkem