Küberjulgeolek

Hübriidsõja väljakutsed

Venemaa sissetung Ukrainasse on ajendanud taas mõtlema traditsiooniliste geopoliitiliste normide ja sõjalise taktika tähenduse peale. Sel põhjusel korraldas RKK asjatundjate arutelu, et heita valgust viimastele sündmustele, eriti aga sellele, kuidas Venemaa kasutab hübriidsõda. Käesolev analüüs tuginebki suurel määral mainitud asjatundjate arutelule.

Loe rohkem

Küberjulgeoleku parandamine: NATO ja EL

Elutähtis taristu ja olulised teenused, millest sõltub tänapäeva majanduselu, tuginevad järjest rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT). Suurem osa ülemaailmseid, Atlandi-üleseid ja piirkondlikke rahvusvahelisi organisatsioone (ÜRO, NATO, EL, G8, OSCE, OECD, ITU, ICANN, AL, ASEAN, OAS jt) on rakendanud eeskirju ja vahendeid tegelemaks aina keerukamaks muutuvate küberrünnakutega elutähtsa taristu ja teenuste vastu. Käesolevas analüüsis võrreldakse NATO ja ELi lähenemist küberjulgeolekule.

Loe rohkem