Julgeoleku planeerimine

Saagem eestimaalasteks!

Valimisteks valmistuvad erakonnad võiksid mõtelda, kuidas täiendada kodanikuidentiteeti laiema, mittekodanikke hõlmava kohaidentiteediga, mis ei asenda küll etnilist identiteeti ega euroopalikke väärtusi, aga seob siin elavad inimesed maa-ala kaudu mõistesse «eestimaalane».

Loe rohkem

Eurooplased eesliinile!

NATO kaitseministrite äsjasel kohtumisel Brüsselis langetati terve rida septembrikuisel Wales´i tippkohtumisel kokkulepitu rakendamisele suunatud ja seeläbi Eesti jaoks olulisi otsuseid. Eestisse toovad need nii mitukümmend Tallinnas loodavas NATO juhtimiselemendis alaliselt töötama hakkavat NATO staabiohvitseri kui ka senisest veelgi rohkem liitlaste sõdureid.

Loe rohkem

Vene sõjavägi tekitab Baltikumis muret

Kuna Venemaa kaitsekulutused on võrreldes varasemaga kasvanud, korraldab ta Läänemere piirkonnas ka rohkem lennuõppusi. Venemaa lennukid käituvad agressiivsemalt ega pane tsiviillennuliiklust tähele, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asedirektor Martin Hurt Bulgaaria Riiklikule Raadiole.

Loe rohkem

Ülevaade venekeelse elanikkonna lõimumisest ning riigikaitse alaste arvamusuuringute tulemustest

Eesti on viimase 14 aastaga omandanud suure hulga teadmisi eestlaste ja mitte-eestlaste julgeolekutaju ning suhtumise kohta riigikaitsesse ja riiklikesse institutsioonidesse. Aastast aastasse arvamusuuringuid korraldanud RKK endine vanemteadur ning valdkonna juhtivaid teadlasi Juhan Kivirähk koondab käesolevas analüüsis need teadmised ühtede kaante vahele. Ta tutvustab kümnendipikkust ülevaadet sarnasustest, erinevustest ja muutustest neis tajudes ja suhtumistes ning käsitleb ka nende põhjusi. Tema uurimistöö tulemused ja järeldused peegeldavad murekohti, kuid neist kumab läbi ka lootusekiiri.

Loe rohkem

Tankidest ja tabelitest

Hiljuti alanud mitteametlik valimiskampaania on üksjagu tähelepanu pühendanud riigikaitse temaatikale. Valdavalt kodukootud asjatundjad ei säästa kommentaariumides tähemärke tehtud otsuste auklikuks laskmisel. Üldistatult taandub kriitika kahele põhiväitele: et väestruktuur on vale ja et ostetakse valesid asju valel ajal. Peab nentima, et enamik kommentaaridest peegeldab silmapaistvat võhiklikkust riigikaitse haldamises üldiselt ja riigikaitse ökonoomikas sealhulgas. Sestap tundub vajalik olevat järgnev lühiekskursioon unistuste ja reaalsuse, võimaliku ja võimatu piirimaile.

Loe rohkem