Analüüsid

Lühianalüüs Ukraina julgeolekupoliitika probleemidest

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus osales Ukraina julgeolekupoliitika probleemide arutelul, mille tulemusena anti välja kokkuvõtlik analüüs välistest ohtudest, sisemistest probleemidest ja esmatähtsatest küsimustest Ukraina julgeolekusektoris. Analüüsis vaagitakse ka väljatoodud probleemide mõju Ukraina ja NATO vahelisele koostööle. Analüüsi koostamist juhtisid Ukraina julgeolekuametnikud ja mõttekodade esindajad. RKK osales sellest protsessis NATO-Ukraina NGO-de partnerluse algatuse raames (NATO-Ukraine Partnership Network for Civil Society Expertise Development).

Loe rohkem

2008. augustisõja mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis

Riigikogu väliskomisjoni tellimusel on valminud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüüs „2008. augustisõja mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis“. Analüüsis uuritakse, kuidas mõjutas Venemaa rünnak Gruusia vastu julgeolekualast mõtlemist Armeenias, Aserbaidžaanis ja Türgis, aga ka Iraanis; kuidas muutus Venemaa, USA ja ELi mõjukus Lõuna-Kaukaasia regioonis ning millised on olnud arengud regiooni riikide omavahelistes suhetes. Omaette peatükk on pühendatud nafta- ja gaasitransiidi küsimustele.

Loe rohkem

Valmis analüüs Krimmi julgeolekust

Gruusia sõjast alates on kõlanud hinnanguid, et Ukrainast ja Krimmist saavad järgmised ohvrid Venemaa agressioonis naaberriikide vastu. Ja tõepoolest, alates oranžist revolutsioonist, on Moskva püüdnud Ukrainat korduvalt provotseerida. Kontroll Krimmi poolsaare üle suurendaks Vene sõjalist ja majanduslikku mõjuvõimu kogu Musta mere regioonis.

Loe rohkem

Võidurelvastumine sõnades – Vene retoorika ja sõjaline reaalsus

Venemaa ja NATO on partnerid terrorismivastases sõjas, teatas Vene president Vladimir Putin allianssi toonasele peasekretärile lord Robertsonile 2003. aasta oktoobri lõpus. „Suhete kvalitatiivne paranemine NATO-ga vastab Venemaa rahvuslikele huvidele ning on kooskõlas [Venemaa] välispoliitilise strateegiaga,“ kõlasid Putini toonased Kremli võlvide all lausutud sõnad.

Loe rohkem