september 13, 2007

Kaitseuuringute Keskus alustab sügist täienenud meeskonnaga

2007 augusti lõpus liitusid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) meeskonnaga kaks uut teadurit – Merle Maigre ja Indrek Elling. Merle Maigre

2007 augusti lõpus liitusid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) meeskonnaga kaks uut teadurit – Merle Maigre ja Indrek Elling.

Merle Maigre on viimased kaks aastat töötanud Kiievis NATO Ukraina Esinduse asejuhina, vastutades Ukraina-NATO poliitilise koostöö eest ning koordineerides Ukraina julgeolekusektori reformi. Kaitseuuringute Keskuses jätkab Merle tööd, analüüsides Ukraina kaitse- ja julgeolekupoliitilisi arenguid ning nõustades vajadusel Ukraina kodanikuühiskonda NATO-alase lõimumise küsimustes. Samuti vastutab Merle projekti “Tsiviil-militaarsuhted Eestis ja asjaomased head tavad maailmas” käivitamise ja juhtimise eest.

Indrek Elling alustab Kaitseuuringute Keskuses projektiga, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti osalust rahvusvahelistel operatsioonidel ja missioonidel. Samuti on tema uurimisvaldkondadeks Afganistan ja Lõuna-Kaukaasia, peamiselt Gruusia.

Sellega kasvab RKK teadurite arv koos direktori Kadri Liikiga ühtekokku seitsme inimeseni, uurimisprojektide arv koos eelpoolmainitutega aga viieni.
Varem käivitunud uurimisprojektide raames tegeleb RKK juhataja asetäitja Riina Kaljurand Põhja- ja Baltimaade agendaga julgeolekusektori reformi osas.

Vanemteadur Tony Lawrence ja nooremteadur Kaarel Kaas tegelevad kaitseplaneerimise ja kaitseväe struktuuri uuringuprojektiga.

RKK sotsioloogilise uuringusuuna eest vastutab vanemteadur Juhan Kivirähk, kes analüüsib kodanike riigikaitsealaseid hoiakuid enne ja pärast Eesti liitumist NATOga.

Kategooriates: Sündmused