aprill 18, 2022

Unustatud ja haavatavad: miks keskealiste naiste veebitegevus on globaalse infosõja ajal oluline

Sven Simon / Scanpix
Sven Simon / Scanpix

Käesolev mõttepaber pakub lugejatele lähemat käsitlust globaalse infokonflikti ühest konkreetsest aspektist – erinevate demograafiliste rühmade haavatavusest digitaalse desinformatsiooni suhtes. Eelkõige uuritakse selles keskealiste naiste (45-65-aastased) võrgukäitumist, kes on ühtlasi sagedased desinformatsioonisõnumite vastuvõtjad.

Läbiviidud prooviuuringu käigus tuvastati mitu konkreetset põhjust, miks see ühiskonnarühm on desinformatsioonisõnumite suhtes haavatavam ja aitab suurema tõenäosusega enese teadmata kaasa selliste sõnumite levitamisele.

Mõttepaberi üldine idee põhineb ühelt poolt töö autori igapäevaste tähelepanekute ühendamisel selle kohta, kuidas keskealised naised tarbivad poliitiliselt asjakohast teavet ning teiselt poolt arusaamal sellest, et antud rühma veebikogemustele ei pöörata teadlaste ja poliitikute poolt teabeturbe kontekstis piisavalt tähelepanu.

Mõttepaberi eesmärk on tuua esile keskealiste naiste haavatavus veebipõhise desinformatsiooni suhtes, mis võib oluliselt muuta antud rühma poliitilisi hoiakuid ja käitumist, täita selle haavatavusega seotud teadmislünka ning tõsta peamiste sidusrühmade teadlikkust ja pakkuda võimalusi selle keerulise probleemi lahendamiseks.

Mõttepaberis antakse ülevaade olemasolevatest teoreetilistest teadmistest hiljutiste muutuste kohta ülemaailmses infosõjas ning teavitatakse lugejat naiste uudiste tarbimise põhilistest eripäradest ja sellest, kuidas need eripärad vähendavad naiste vastupanuvõimet desinformatsioonile. Teoreetiline ülevaade lõpeb olemasolevates teadmistes lünkade tuvastamisega, neid puuduseid käsitletakse üksikasjalikumalt empiirilises osas.

Vene keelt kõnelevate vähemusgruppide esindajad on Eesti teabeturbe kontekstis erilise huvi all, seda ka seetõttu, et Venemaa teabeoperatsioonid on suunatud peamiselt venekeelsetele vähemusrahvuste kogukondadele. Töö leiud, peamised järeldused ja soovitused põhinevad 24 intervjuul Tallinna piirkonnas elavate venekeelt kõnelevate keskealiste naistega. Sellest tulenevalt on need järeldused eriti väärtuslikud nii Eesti (info)julgeoleku valdkonnas töötavatele inimestele kui ka teadlastele, ajakirjanikele ja poliitikakujundajatele Eestis ja mujal.

Laadi alla ja loe (inglise keeles): Forgotten and Potentially Vulnerable: Why the Online Activity of Middle-Aged Women Matters During Global Information Warfare (PDF)