Toomas Vaks

Swedbank, küberriskijuht

Toomas Vaks on Swedbank Groupi küberriskijuht. Ta vastutab küberriskide juhtimise, kindlustamise ja küberriskide valdkonna nõustamise eest. Swedbank Groupi asus ta tööle 2000. aastal ja töötas erinevatel ametikohtadel riskijuhtimise, pettuste uurimise, ettevõtte turvalisuse, klienditundmise põhimõtete ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuetele vastavuse valdkonnas. Ta oli ka kontserni riskijuhtimise funktsiooni juht pangakaartide valdkonnas. 2011. aastal siirdus ta valitsussektorisse ja temast sai Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja, kus ta asutas ja juhtis küberturvalisuse teenistust, mille ülesanded on muu hulgas koostada riiklik küberturvalisuse strateegia, kavandada küberintsidentidele reageerimist, riigi tasandil juhtida ja koordineerida kriisi- ja intsidentide ohjet ning turvaoperatsioone. 2017. aastal naasis ta tööle Swedbank Groupi. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia küberkaitse komisjoni liige alates 2013. aastast, Euroopa Pangandusföderatsiooni alalise küberturvalisustöörühma liige alates 2018. aastast, Eesti Pangaliidu infoturbe toimkonna liige alates 2018. aastast ja riikliku küberturvalisuse nõukoja liige alates 2019. aastast. Ta nõustab ka E-riigi Akadeemia küberturvalisuse programmi, sealhulgas 160 riigis läbi viidud riikliku küberturvalisuse indeksi rakendamist. Tal on sotsiaalteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

Autori artiklid