Toomas Hiio

Eesti Sõjamuuseumi direktori asetäitja

Toomas Hiio on ajaloolane. Ta on töötanud Eesti Mälu Instituudis ja Vabariigi Presidendi kantseleis. Avaldanud uurimusi ja artikleid peamiselt Eesti lähiajaloost. /2018

Autori artiklid