Richard Gowan

Rahvusvahelise Kriisigrupi ÜRO teemade direktor

Richard Gowan on Rahvusvahelise Kriisigrupi ÜRO teemade direktor. Ta töötas 2016 – 2017. aastal Rahvusvahelise Kriisirühma konsultatsioonianalüütikuna. Varasemalt on ta töötanud Euroopa Välissuhete Nõukogu, New Yorgi Ülikooli Rahvusvahelise Koostöö Keskuse ja Londoni Välispoliitika Keskuse juures. Lisaks on Gowan õpetanud Columbia ülikooli rahvusvaheliste ja avalike suhete teaduskonnas ning Stanfordi ülikooli kolledžis New Yorgis. Samuti on ta töötanud konsultandina mitmete organisatsioonide, sealhulgas ÜRO poliitikaosakonna, ÜRO peasekretäri rahvusvahelise rände eriesindaja büroo, Ameerika Ühendriikide holokausti mälestusmuuseumi, Rasmussen Globali ning Ühendkuningriigi, Soome ja Kanada välisministeeriumi juures. Aastatel 2013-2019 kirjutas ta iganädalast kolumni “Diplomatic Fallout” ajakirjale „World Politics Review“.

Autori artiklid