Niels Nagelhus Schia

Dr Niels Nagelhus Schia on vanemteadur Norra Rahvusvaheliste Suhete Instituudis (NUPI) Oslos, kus ta juhib digitaliseerimise ja küberturvalisuse uuringute keskust. Aastatel 2021–2022 juhib ta ka Norra ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisuse dialoogifoorumi sekretariaati, mis korraldab temaatiliste ümarlauakohtumiste sarja, kus käsitletakse julgeolekunõukogu päevakorras olevaid küsimusi. Nielsil on doktorikraad sotsiaalantropoloogias Oslo ülikoolist. Tal on laialdased kogemused ÜRO Julgeolekunõukogu heaks töötamisel, muu hulgas on ta uurinud julgeolekunõukogu otsustusprotsessi, sisemist dünaamikat ja nõukogu päevakorras olevate temaatiliste küsimuste kujunemist. Lisaks on ta uurinud ka poliitika kujundamise protsessi ÜRO ametkondades, samuti rahuloomega seotud kohalikke, riiklikke ja regionaalseid protsesse paljudes Aafrika ja Aasia riikides.

Autori artiklid