Max Bergmann

Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) Euroopa programmi direktor

Max Bergmann on Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) Euroopa programmi direktor. Enne CSISiga liitumist oli ta vanemteadur Ameerika Progressi Keskuses, kus ta keskendus Euroopale, Venemaale ja USA julgeolekukoostööle. Aastatel 2011-2017 teenis ta USA välisministeeriumis mitmel erineval ametikohal, sealhulgas riigisekretäri poliitika planeerimise personali liikmena, kus keskendus poliitilis-sõjalistele asjadele ja tuumarelva leviku tõkestamisele; relvastuskontrolli ja rahvusvahelise julgeoleku asekantsleri eriassistendina; tollase riigisekretäri John Kerry kõnekirjutajana ning riigisekretäri poliitilis-sõjalise assistendi vanemnõunikuna.

Autori artiklid