Matthew Bryza

Matthew Bryza oli aastatel 2012-2015 Tallinnas asuva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor.
Bryza lõpetas aastal 2012 oma 23 aasta pikkuse karjääri USA diplomaadina.Viimati täitis ta USA suursaadiku ametikohustusi Aserbaidžaanis (2011. aasta veebruarist 2012. aasta jaanuarini).
2005. aastast 2009. aastani töötas Bryza USA abiriigisekretäri asetäitjana Euroopa- ja Euraasia-poliitika alal, kelle vastutusalasse kuulusid Lõuna-Kaukaasia, Türgi, Kreeka, Küpros ja Euraasia energiaküsimused. Samal ajal täitis Bryza USA kaasesimehe ülesandeid Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisega tegelevas OSCE Minski grupis ning oli USA poolne vahendaja Küprose, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia konfliktides.
Sellele eelnes teenistus Valges Majas USA riikliku julgeolekunõukogu Euroopa- ja Euraasia-poliitika direktorina 2001. aastast 2005. aastani, mil Bryza vastutas Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia eest ning tegeles energiaküsimuste ja islami poliitilise sihtidega Euraasias.
Bryza on varem töötanud ka asetäitjana USA presidendi ja riigisekretäri erinõustajale Kaspia piirkonna energia küsimuste alal ning poliitiliste kontaktide eest vastutava ametnikuna USA diplomaatilistes esindustes Venemaal (1995–97) ja Poolas (1989–91).

Autori artiklid