Martin Hurt

Martin Hurt töötas Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses teadurina alates 2019. aasta september kuni 2022 oktoober. Tema uurimisvaldkonnaks oli julgeoleku ja kaitseteemalised arengud NATO-s ja Euroopa Liidus ning Põhjala-Balti regioonis.

Varasemalt on ta töötanud kaitsenõunikuna Eesti Vabariigi alalises esinduses NATO juures (2016-2019), RKK-s teaduri ning juhatuse liikmena (2010-2016), Eesti kaitseministeeriumis erinevatel ametikohtadel: kaitseinvesteeringute asekantslerina (2005-2010), kaitseplaneerimise asekantslerina (2004-2005) ning kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakonna juhataja ja juhataja asetäitjana (2002-2004). Ajavahemikus 1998-2000 töötas ta Rootsi kaitseväe nõunikuna Eesti Vabariigis; kõigepealt kaitseministeeriumi kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakonnas ning hiljem Kaitsejõudude Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonnas (J5/8). 1995-1998 töötas ta Rootsi kaitseväe peastaabi maaväe direktoraadis spetsialistina eelarvestamise ja finantsaruandlusega.

Autori artiklid