Marek Kohv

Uurimisprogrammi "Julgeolek ja kerksus" juht

Marek Kohv on enam kui 20 aastat tegutsenud julgeoleku ja riigikaitse alal. Enne RKK-ga liitumist töötas ta Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo analüüsijuhina, kus aitas tagada peaministri ja valitsuse olukorrateadlikkust vastutades muuhulgas mitmete analüütiliste raportite koostamise eest. Marek on teeninud ka Kaitseväes erinevatel ametikohtadel mh Kaitseväe Peastaabis ja Luurekeskuses ning osalenud välisoperatsioonidel Iraagis ja Afganistanis.

Ta on lõpetanud Ameerika Ühendriikide Maaväe Erioperatsioonide Keskuse ja Kooli psühholoogiliste operatsioonide ohvitserina ning omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse erialal.

Tema uurimishuvideks on hübriidsõda, luure, strateegiline eelhoiatus, olukorrateadlikkus, infooperatsioonid, mõjutustegevus.

Autori artiklid