Liis Rebane

Swedbanki küberriskide spetsialist

Dr Liis Rebane on küberriskide spetsialist, kes tegeleb Swedbankis küber- ja IKT riskide valdkonna riskikontrolliga. Tema vastutusalasse kuuluvad riskiraamistik ja poliitika kujundamine, riskide mõõtmine ja kvantifitseerimine ning tõhusate aruandemehhanismide tagamine riskiga kaalutud tasakaalustatud otsuste tegemiseks. Kuni 2018. aastani, enne finantssektorisse suundumist, töötas ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Eesti küberturvalisuse poliitika juhina, suunates riikliku küberturvalisuse strateegia koostamist, järelmeetmeid ja sidusrühmade haldamist. Tal on Tartu Ülikooli doktorikraad füüsikas ja ta on üle kümne aasta osalenud erinevates rahvusvahelistes akadeemilistes uuringumeeskondades.

Autori artiklid