Karolin Martinson

Leideni Ülikooli tudeng

Karolin Martinson on omandamas bakalaureusekraadi julgeoleku-uuringute alal Leideni Ülikoolis Hollandis. Ta on õpingute jooksul käsitlenud põhiliselt erinevaid globaalse julgeoleku ja turvalisuse teemasid, alates küberohtudest ja lõpetades loodusõnnetustega. Olles eelkõige huvitatud julgeolekustrateegiate poliitikast, on Martinsoni erialahuvideks ka ränne, etnilised konfliktid ja demokraatia vähenemine.

Autori artiklid