Kaarel Kaas

Kaarel Kaas töötas Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses nooremteadurina projekti juures, mille eesmärgiks oli kaitseplaneerimise ja kaitsejõudude struktuuriga seotud küsimuste analüüsimine. Lisaks toimetas ta Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ajakirja Diplomaatia.
Aastatel 1998–2003 töötas Kaarel ajalehes Postimees Eesti uudiste reporterina, kirjutades peamiselt poliitika-, kaitse- ja julgeolekuküsimustega seonduvatel teemadel. 2003–2006 töötas Kaarel Postimehe välisuudiste toimetajana, kajastades rahvusvahelist poliitikat ning külastades korduvalt erinevaid konfliktipiirkondi.
Kaitse- ja julgeolekupoliitikat käsitlevaid arvamuskirjutisi ning kolumne avaldab Kaarel ajakirjanduses praegugi regulaarselt.

Autori artiklid

Au sammas

Eesti keel võib olla lausa hurmavalt kujundiküllane. Võtkem näiteks sõna «ausammas». Au ja auväärsus, sammas ja tugi.

Loe rohkem

Automaadid ja rahvas

Kaarel Kaas: Norra veresauna ja möödunud neljapäeval meie enda kaitseministeeriumis toimunud tulevahetuse valguses tuleb ilmselt möönda, et Eesti relvaseadus ja…

Loe rohkem

Põhja-Kaukaasia golem

Sellel nädalal Moskva Domodedovo rahvusvahelist lennujaama tabanud verise terrorirünnaku põhjuseid ja tagamaid vaatlema asudes on üks võimalus esitada kaks igivenelikku…

Loe rohkem

Põhjaankur ja köiekonks

Kaarel Kaas: Moskva julgeolekulise pilgu läbi nähtuna on Kaliningradi erikaitsepiirkonnal korraga mitmeid tähendusi. Ühest küljest on tegemist bastioniga või keset…

Loe rohkem

Gallia jäälõhkuja

Kui tõenäoline on, et Prantsusmaa müüb Venemaale Mistral-klassi dessant- ja staabilaevad, millised on osapoolte huvid ning võimalikud takistused tehingu tõeks…

Loe rohkem

Sõnad ja teras

Venemaa viib praegu otse Balti riikide külje all läbi mastaapseid sõjalisi õppusi Zapad-2009 ja Ladoga-2009. Kuigi Moskva kinnitab, et tegemist…

Loe rohkem

Närvide sõda Kaukaasias

USA asep­re­si­den­di Jo­seph Bi­de­ni eil­ne vi­siit Gruu­sias­se on jõuli­ne märk uue ad­mi­nist­rat­sioo­ni jät­ku­vast toe­tu­sest Gruu­sia ter­ri­to­riaal­se­le ter­vik­lik­ku­se­le kit­sa­malt ja riik­lu­se­le…

Loe rohkem

Somaalia sidemees

Somaalias toimuva tagajärjed võivad kõige halvemal juhul olla palja ihusilmaga näha mõne Tallinna kõrghoone ülemisel korrusel asuvast šikist kokteilibaarist.

Loe rohkem

Sõja tee

Praeguseks on üheselt selge, et Venemaa alustas eelmise nädala lõpus Gruusia vastu täiemahulist sõjalist agressiooni.

Loe rohkem

Abhaasia sünge pitser

Et selgitada, milles õieti seisneb Abhaasia konflikt, pöördub Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüütik Kaarel Kaas tagasi NSV Liidu lagunemise aega.

Loe rohkem

Karmi kandi poisid

Venemaa ja NATO suhted pole vaatamata kõigile oma koostööraamistikele ja -formaatidele, initsiatiividele ja tehnilise iseloomuga töögruppidele siiski mitte midagi enamat…

Loe rohkem