Julian Tupay

Julian oli RKK nooremteadur aastatel 2008-2014. Julian tegeles koos RKK teaduritega uurimistööga Venemaa ja energiapoliitika, Läänemere julgeoleku ja NATO uue strateegilise kontseptsiooni alal. Lisaks koostas ta korrapäraselt ülevaateid Saksa meediast. Julianil on bakalaureusekraad politoloogias Roger Williamsi ülikoolist USAs Rhode Islandi osariigis ning magistrikraad rahvusvahelistes suhetes ja diplomaatias Leideni ülikoolist Hollandis. Tema magistritöö käsitles Kolumbia konfliktilahenduse protsessi mänguteoreetilist analüüsi. /2014

Autori artiklid