Grigori Senkiv

Grigori Senkiv juhib 2015. aastast riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskust, kus ta töötab selle nimel, et tõsta Eesti venekeelse elanikkonna teadlikkust riigikaitsest ja julgeolekust.

Lisaks uurib ja analüüsib ta Eesti venekeelse elanikkonna hoiakuid ja arvamusi. 2011. aastast on Grigori juhtinud ka ajateenistuse ja Eesti kaitseväe populariseerimiseks loodud haridusprogrammi SINU RIIGI KAITSE. 2016. aastal asutas ta mõttekaaslastega koolitusplatvormi Resilience League, mis keskendub infojulgeolekule ja psühholoogilisele kaitsele. Lisaks uurib Grigori ühiskondlikku sidusust ja radikaliseerumise tõkestamist.

Autori artiklid