Gintautas Zenkevičius

Koosseisuväline teadur

Kindralmajor Gintautas Zenkevičius lahkus tegevteenistusest Leedu kaitseväe staabiülema ja Leedu kaitsejõudude juhataja asetäitjana 24. septembril 2020 ning liitus 2020. aasta novembris RKK-ga koosseisuvälise teadurina.

Leedu kaitseväe vabatahtlikku teenistusse astus ta 1991. aasta märtsis ja sai ohvitseriks 1991. aasta detsembris. Sellest ajast kuni 2004. aastani teenis ta erinevatel juhtimis- ja staabipositsioonidel – kompaniiülem, pataljoniülem, maakaitse piirkonnaülem, vabatahtlike väljaõppekeskuse ülem ja lõpuks kaitseväe vabatahtlike väe staabiülem. Ta nimetati 2004. aastal riigikaitse ministeeriumi kaitsejõudude staabiülema asetäitjaks planeerimise alal (J5 ülem). 2005. aastal juhatas ta Leedu juhitud piirkondliku ülesehitusrühma siirmise kavandamist ja ettevalmistamist Afganistani Ghōri provintsis ning oli rühma esimene ülem. Aastatel 2007–2008 juhtis ta Leedu relvajõudude ümberkujundamisprojekti, mis hõlmas võimekuspõhise lähenemisviisi kasutuselevõttu kaitse planeerimisel, juhtimis- ja kontrollistruktuuri sujuvamaks muutmist ning logistilise tugiprotsessi muutmist. Aastatel 2008–2010 oli ta Leedu riigikaitse ministeeriumi peainspektor ja aastatel 2010–2013 NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) juhtimisdirektor, vastutades tööprotsesside, baastugitaristu ja kogu personali, sealhulgas nende pereliikmete heaolu eest. Aastatel 2013–2014 oli ta riigikaitse ministeeriumi peadirektor kaitsevõime ja relvastuse alal, kus tema vastutusalasse kuulusid kaitsevõime planeerimine, kaitse ümberkujundamine ja relvastuse hankimine. Aastatel 2014–2018 oli ta Leedu sõjaline esindaja NATO ja EL-i sõjalises komitees ning 2017. aasta juulis valiti ta EL-i sõjalise komitee vanemaks. Aastatel 2018–2019 oli ta Leedu relvajõudude väljaõppe- ja doktriinikomando ülem ning alates 2019. aasta augustist kuni erruminekuni Leedu relvajõudude juhataja asetäitja ja kaitsejõudude staabiülem.

Ta on lõpetanud järgmised Ühendkuningriigi õppeasutused: Joint Services Command and Staff College, King’s College London ja Royal College of Defence Studies, ning Kaunase Polütehnilise Instituudi (praegu Kaunase Tehnikaülikool). Tal on magistrikraad elektroonikas ja magistrikraad kaitseuuringute alal.

Autori artiklid