Emmet Tuohy

Koosseisuväline teadur

Emmet Tuohy töötab 2012. aasta juunist alates RKK teadurina, kes keskendub küberjulgeolekule, energiapoliitikale ja piirkondlikele kaitseküsimustele. Olles spetsialiseerunud Musta mere riikide (eelkõige Gruusia, Moldova ja Ukraina) poliitikale ja julgeolekule, on ta kirjutanud ka teistel teemadel nagu Kesk-Aasia ja poliitiline islam.

USA Fulbrighti programmi stipendiaadina on ta töötanud Rahvusvahelises Sõltumatu Politoloogia Keskuses (International Centre for Independent Political Research) Kiievis ning teinud uurimistööd Moldovas. Tema kirjutisi on avaldanud National Review Online ning raadioeetris kajastanud Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabaduse Moldova teenistus. Lisaks on ta täitnud parlamendivalimiste vaatleja rolli Simferoopolis ja Kiievis ning töötanud külalisteadurina Linnaajaloo Instituudis (Institute for Urban History) Lvovis.

Enne RKK-ga liitumist töötas Tuohy Hudsoni Instituudi Euraasia Poliitika Keskuse kaasjuhina Washington DC-s, kirjutades rohkesti arvamuslugusid, artikleid, uurimusi ja monograafiaid. Viimaste hulka kuulub ka „Citizen Islam: The Future of Muslim Integration in the West“, mis on kirjutatud koos Zeyno Baraniga ja mille kirjastus Continuum avaldas 2011. aastal. Hudsoni Instituudis korraldas ta seminare, organiseeris teadusdelegatsioonide saatmist sellistesse riikidesse nagu Holland, Singapur ja Türgi ning vastutas programmipõhise eelarvestamise ja juhtimise eest. Tuohy on töötanud ka Nixoni Keskuses Washingtonis programmiassistendina ning rahvusvahelise julgeoleku ja energiaprogrammi teadurina.

UURIMISTEEMAD

Energiajulgeolek

Idapartnerlus

Autori artiklid