Elsi Paas

RKK Eesti Välispoliitika Instituudi uurimisassistent

Elsi toetab uurimisassistendina RKK Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) teadureid nende uurimistöödes ja asjaajamises ning aitab korraldada EVI üritusi 2021. aasta kevadest.

Tal on Tallinna Ülikoolist bakalaureusekraad nii vene filoloogias kui ka antropoloogias ning jätkab magistriõpinguid rahvusvaheliste suhete erialal. Elsi uurib Venemaa „pehme“ ja „kõva“ jõu ilminguid ning identiteedi dihhotoomia probleeme Eestis, propagandat meedias ning natsionalismi. Lisaks õpingutele on Elsi läbinud praktika Eesti kultuuriministeeriumis.

Autori artiklid