Ben Hodges

Koosseisuväline teadur

Endine USA Euroopa maaväe juhataja ja Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) strateegiline ekspert erukindralleitnant Ben Hodges liitus koosseisuvälise teadurina Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega 2019. aasta jaanuaris.

Hodges oli USA maaväe juhataja Euroopas aastatel 2014-2017. Lisaks mitmetele ametikohtadele Euroopas on ta teeninud Iraagis, Afganistanis ja Koreas. RKK-s pühendub Hodges NATO idatiiva sõjalise tugevdamise analüüsile.

Autori artiklid