Anna-Maria Osula

Guardtime strateegianõunik

Dr Anna-Maria Osula on Eesti tarkvaraturvalisuse ettevõtte Guardtime strateegianõunik, kes keskendub küberturvalisuse poliitikale ja reguleerimisele ning toetab rahvusvahelisi teadus- ja arendusprojekte. Ta töötab ka Tallinna Tehnikaülikooli vanemteaduri ja õppejõuna ning Masaryki Ülikooli teadurina projektis „Küberturvalisuse, küberkuritegevuse tõkestamise ja elutähtsate infotaristute tippkeskus“. Varem töötas ta õigusteadlasena NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses, kus tema töö keskendus riiklikele küberturvalisuse strateegiatele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning rahvusvahelisele kriminaalkoostööle ja -normidele. Ta on paljude publikatsioone autor ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse raamatu „International Cyber Norms: Legal, Policy and Industry Perspectives“ kaastoimetaja. Ta on ka Tallinna Tehnikaülikoolis alates 2015. aastast korraldatava iga-aastase konverentside sarja „Interdisciplinary Cyber Research“ algataja. Lisaks Tartu Ülikooli õigusteaduste doktorikraadile on tal Stockholmi Ülikooli magistrikraad IT-õiguses.

Autori artiklid