Anna Bulakh

Anna Bulakh on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse nooremteadur. Tema uurimisvaldkonnad on peamiselt energiajulgeolek, idapartnerlus ning selle piirkonna, sh Ukraina, Gruusia ja Moldova julgeolek.
RKKs hakkas ta tööle 2013. aasta veebruarikuus teadusprojekti assistendina. Varem on Anna uurinud Praha Julgeolekuuuringute Instituudis idapartnerluse piirkonna julgeolekut ning olnud Eesti Diplomaatide Kooli idapartnerluse riikide noortele diplomaatidele ja riigiteenistujatele suunatud õppeprogrammi „Rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon“ stipendiaat. Tal on Portugalis omandatud magistrikraad politoloogias ja rahvusvahelistes suhetes ning Ukrainas omandatud bakalaureusekraad majandusteoorias.

Autori artiklid