Andres Rattassep

Kommunikatsiooninõunik

[email protected]

Andrese ülesanne on, et RKK publikatsioonid oleksid kõigile huvilistele leitavad. Ühtlasi kannab ta hoolt, et sotsiaalmeedia kanalid annaksid värskeima ülevaate meie töödest ja inimestest. Lisaks aitab ta korraldada üritusi.

Andres alustas tööd RKKs 2022. aasta mais. Enne seda pühendas ta ligi 10 aastat spordivaldkonnale, kus tema ülesandeks oli kommunikatsioonitöö korraldamine ja erinevate projektide elluviimine. Ta on läbinud ajateenistuse luurekompanii koosseisus ning huvitub ajaloost ja ühiskonnast.

Autori artiklid