Andrea Bonelli

Koosseisuväline teadur

Andrea Bonelli liitus RKK-ga kui koosseisuväline teadur 2020. aasta novembris. Tal on magistrikraad rahvusvaheliste uuringute ja üleeuroopaliste huvide geopoliitika alal Pisa ülikoolist Itaalias. Erasmuse programmi raames Tallinna Ülikoolis õppides süvendas ta teadmisi geopoliitika ja hübriidsõdade vallas ning tegi globaalsete energeetika valdkonna tulevikustsenaariumide koostamisel koostööd Riigikogu juures tegutseva Arenguseire Keskusega. 2016. aastal töötas ta NATO parlamentaarse assamblee Itaalia delegatsioonis, keskendudes kaitsele, julgeolekule ja terrorismivastasele võitlusele Vahemere piirkonnas. Ta on tegev ka Itaalia mõttekojas Europa Atlantica, mis uurib ja analüüsib Euroopa ja NATO peamisi strateegilisi huve ja geopoliitilisi stsenaariume.

RKK-s keskendub Andrea Vahemere piirkonna kliimamuutuste geopoliitilistele ja julgeolekutagajärgedele ning energia- ja regionaalsele julgeolekule.

Autori artiklid