Asia

A leap forward on the sea – China’s first aircraft carrier

Ligi nädala eest lõppesid Venemaa lõunaosas suurõppused Kavkaz-2012, milliseid Vene meedia kirjeldas peamiselt kui siseriikliku julgeoleku tagamisele suunitletud sõjamänge. Olukord Põhja-Kaukaasias on jätkuvalt rahutu ja Sotši olümpiamängud pole enam mägede taga. Tegelikkuses kandis Kavkaz-2012 eneses viiteid valmistumisele täiemõõduliseks konventsionaalseks konfliktiks, mis lisaks Venemaale hõlmaks ka naaberriike.

Read more

The clash of national prides in the East China Sea

Over the last four years, two significant articles have been published in the Russian media. The first one appeared in April 2008, predicting the Russian-Georgian war; the second one came out this June, announcing President Putin’s order to start preparations for military operations outside Russian borders. The two articles share a number of similarities, but also diverge on some points.

Read more